Dążenie ważniejsze jest niż osiągnięcie, bo jest ruchem, podczas gdy osiągnięcie to stagnacja. (Stefan Kisielewski)

Światowy dzień zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy 7 kwietnia
w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jego celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne ludności na świecie.
Każdego roku WHO wybiera najważniejszy problem zdrowotny i ogłasza go w formie hasła.


rok szkolny 2013/14

Dnia 11 kwietnia 2014 roku uczniowie klasy 1e pod opieka wychowawcy mgr Doroty Krzyżkowskiej i pedagoga szkolnego mgr Beaty Szymczyk-Bąchór, przygotowali audycję radiową oraz wystawkę poświęconą obchodom Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem "Choroby wektorowe".

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów. Przykładami chorób pasożytniczych przenoszonych przez organizmy wektorowe (kleszcze, komary) są: malaria, żółta gorączka, gorączka denga, odkleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.
W ostatnich latach w Polsce problemem stały się choroby przenoszone przez kleszcze, m.in.: borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Choroby te mogą być przyczyną niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań, a nawet doprowadzić do śmierci. Do zakażenia dochodzi na skutek ugryzienia człowieka przez kleszcza.

Uczniowie uczulali słuchaczy podczas audycji, iż kleszcza należy bezpiecznie i niezwłocznie usunąć. Można to uczynić samemu lub zgłosić się na pogotowie. Bardzo ważne, aby obserwować miejsce ukąszenia. W przypadku zaczerwienienia miejsca ugryzienia przez kleszcza lub pojawienie się objawów grypopochodnych do 14 dni należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

[ Galeria ]


rok szkolny 2012/13

W dniu 12 kwietnia 2013 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono Światowy Dzień Zdrowia dotyczący problematyki wysokiego ciśnienia krwi. Odpowiedzialna za akcję była klasa 2c - wych. p. Edyta Kociołek i pedagog szkolny p. Beata Szymczyk-Bąchór.
Uczniowie przygotowali wystawkę na powyższy temat. Zaproszono przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu - Panią Ewelinę Bączek i Panią Agatę Kulę. Zaprezentowano wpływu soli na organizm człowieka. W prelekcji wzięły udział wszystkie klasy I, II i III.

[ Galeria ]


rok szkolny 2011/12

Jak co roku na początku kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Wprawdzie obchodzi się go 7 kwietnia, jednak w tym roku jest to dzień świąteczny, wolny od zajęć, dlatego prelekcję zorganizowano 4 kwietnia.
Klasa 2e (biologiczno-chemiczna) przygotowała prezentację na temat starości, bowiem hasło przewodnie brzmiało: "Ageing and health - Starzenie się i zdrowie". Przedstawiono czynniki przyspieszające ten nieunikniony proces oraz pokazano tragiczne skutki typowych uzależnień.
Mamy nadzieję, że choćby ten jeden dzień w roku zmotywuje uczniów do obiektywnej oceny swojego trybu życia.

Alina Ściążko kl. 2e

[ Galeria ]


rok szkolny 2010/11

W dniu 7 kwietnia 2011 roku w naszej szkole przeprowadzono akcję zgodnie z obchodami Światowego Dnia Zdrowia (klasa 2c) na temat "Moje sposoby na mikroby". Odbył się konkurs plastyczny na plakat na w/w temat dla uczniów klas pierwszych i drugich a także przygotowano wystawkę na przewiązce.

Nasi uczniowie brali również udział w powiatowych obchodach Światowego Dnia Zdrowia oraz w konkursie multimedialnym dla szkół ponadgimnazjalnych "Moje sposoby na mikroby". Zajęli w nim II miejsce - Martyna Stach i Karolina Minor z klasy 2f oraz III miejsce - Michalina Warska z klasy 1e.

[ Galeria ]


rok szkolny 2009/10

(8 IV 2010)

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia obchodziliśmy pod hasłem "Człowiek i miasto". Przygotowaniami zajęła się klasa 2d. Udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich. Przygotowano i przeprowadzono prelekcję multimedialną. Poza tym przygotowano wystawkę na korytarzu i ulotki dla młodzieży.

Uczniowie klasy 2d brali udział w Powiatowych Obchodach Światowego Dnia Zdrowia, m. in. w konkursie EKO-Moda zajmując II i III miejsca. Tego dnia przygotowana została również wystawka na temat choroby cywilizacyjnej - DEPRESJI - przez klasę 2a.

[ Galeria ]


rok szkolny 2008/09

(8 IV 2009)

W tym dniu zorganizowano Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem "Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy". Całość przygotowywała klasa 2a. Udział wzięli uczniowie klas I i II.

Przygotowano wystawkę na korytarzu i ulotki dla młodzieży. Przeprowadzono konkurs na plakat. Zorganizowano na boiskach szkolnych scenki sytuacyjne dotyczące różnego rodzaju wypadków. Wybrane losowo po 5 osób z każdej klasy I i II miały udzielić poszkodowanym pomocy.

Uczennica klasy 2a - Alicja Jakubas - wygrała I nagrodę w konkursie Powiatowym na ulotkę informacyjną "Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy".

[ Galeria ]

(oprac. Beata Szymczyk-Bąchór)

TOP

Fundacja Edukacyjna 'Perspektywy' potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł 'Srebrnej Szkoły 2014'.


SZCZĘŚLIWY NUMEREK

22 X - 31, 23 X - 6


PODRĘCZNIKI 2014/15

Podręczniki


ewd124


dzs112


Szkoła Odkrywców Talentów


WYMIANA MŁODZIEŻY
Schwalbach am Taunus
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Wurzen
Polska-Niemcy-Izrael
Polska-Izrael
Israeli and European Youth Exchanges


Stypendium w Wiedniu
"Projekt z klasą"
Proces Boloński
"KinoSzkoła"
Noc filmowa
"Małopolska - moje..."
"Zachować dla ... pokoleń"
Festiwal Nauki
Wykłady z matematyki
Pierwsza pomoc

I Pracownia Fizyczna
Instytut Fizyki UJ

I Pracownia Fizyczna - Instytut Fizyki UJ

Egzamin First
lincoln100

Spotkania
z Parlamentem
Europejskim

Spotkania z Parlamentem Europejskim

Enter Your Future
Enter Your Future

"Moja firma..."
Moja firma w mojej gminie

Młodzieżowe UM
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Naukowy projekt
FENIKS

Naukowy projekt FENIKS

Akademia CISCO
Akademia CISCO

Współpraca młodzieży...
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

"Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą


"Najlepszy Absolwent"


Stypendia
Nagrody


Zeszyty Historyczne Olkusza